Các Bạn Đang Truy Cập Wapsite XSMBMIENBAC.COM Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ!

THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ

ĐỘC THỦ 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP
mới
Bạn là người đang muốn tìm 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác.! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ CHUẨN XÁC TUYỆT ĐỐI sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
08/09/2018 915 ĂN 3 CÀNG HĐXS 197 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 127 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 199 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
06/09/2018 964 ĂN 3 CÀNG HĐXS 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 788 ĂN 3 CÀNG HĐXS 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 508 ĂN ĐỀ TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 049 ĂN 3 CÀNG HĐXS 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 640 ĂN 3 CÀNG HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 319 ĂN 3 CÀNG HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 066 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 183 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
30/08/2018 660 ĂN 3 CÀNG HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 187 ĂN 3 CÀNG HĐXS 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 327 ĂN 3 CÀNG HĐXS 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 985 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 181 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 0815 ĂN 3 CÀNG HĐXS 184 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 350 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 538 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 181 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 935 ĂN 3 CÀNG HĐXS 181 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 873 ĂN 3 CÀNG HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 067 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 757 ĂN 3 CÀNG HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 8.000.000 VNĐ ( 8 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
08/09/2018 15 ĂN ĐỀ HĐXS 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 227 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 64 ĂN ĐỀ HĐXS 187 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 88 ĂN ĐỀ HĐXS 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 08 ĂN ĐỀ HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 49 ĂN ĐỀ HĐXS 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 40 ĂN ĐỀ HĐXS 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 19 ĂN ĐỀ HĐXS 183 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 66 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 175 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
30/08/2018 60 ĂN ĐỀ HĐXS 172 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 87 ĂN ĐỀ HĐXS 171 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 27 ĂN ĐỀ HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 87 ĂN ĐỀ HĐXS 173 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 80 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 170 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 60 ĂN ĐỀ HĐXS 172 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 51 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 171 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 35 ĂN ĐỀ HĐXS 170 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 73 ĂN ĐỀ HĐXS 171 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 67 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 160 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP (ngày, giá : 1,500.000 VNĐ ( 1,5 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) VIP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
08/09/2018 47 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 34 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 194 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 90 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 14 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 193 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 26 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 64 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 225 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/0/2018 06 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 223 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 32 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 222 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 38 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 221 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 73 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 221 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 00 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 05 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 220 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
25/08/2018 04 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 40 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 07 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 219 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 25 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 213 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/08/2018 98 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 214 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 90 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 217 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 39 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 73 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 217 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/08/2018 45 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 14 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu DÀN ĐỀ 10 SỐ Ề (HĐXS) (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY
Đăng ký mua số
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 51 80 08 90 09 89 98 95 59 ĂN ĐỀ (HĐXS) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 27 72 47 74 97 79 92 29 49 94 ĂN ĐỀ (HĐXS) 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 14 41 16 61 46 64 68 86 94 49 ĂN ĐỀ (HĐXS) 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 09 90 08 80 89 98 88 99 00 97 ĂN ĐỀ (HĐXS) 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 02 20 08 80 28 82 48 84 26 62 ĂN ĐỀ (HĐXS) 268 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 49 94 92 29 97 79 99 44 90 09 ĂN ĐỀ (HĐXS) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 40 0414 41 42 24 46 64 49 94 ĂN ĐỀ (HĐXS) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 14 41 19 91 49 94 69 96 64 46 ĂN ĐỀ (HĐXS) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 06 60 67 76 66 63 36 27 72 08 ĂN ĐỀ (HĐXS) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 66 06 60 64 46 56 65 68 86 69 ĂN ĐỀ (HĐXS) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 48 84 78 87 90 09 38 83 88 86 ĂN ĐỀ (HĐXS) 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 37 73 77 38 83 28 92 29 92 39 TRƯỢTĐỀ (HĐXS) 257 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 87 77 89 93 29 79 26 62 71 15 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 57 75 34 54 38 92 81 28 82 18 ĂN ĐỀ (HĐXS) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 50 60 70 48 35 97 26 44 57 84 ĂN ĐỀ (HĐXS) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 51 15 17 71 89 98 39 75 55 68 ĂN ĐỀ (HĐXS) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 57 75 34 43 35 97 26 62 71 15 ĂN ĐỀ (HĐXS) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 24 42 91 19 56 65 51 15 74 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 240 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 98 89 56 65 67 76 87 78 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 15 51 35 53 57 75 59 95 05 50 ĂN ĐỀ (HĐXS) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 20 02 01 10 14 41 04 40 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 255 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 71 77 76 79 22 97 47 67 74 ĂN ĐỀ (HĐXS) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 23 32 25 52 27 72 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 72 27 74 47 76 67 78 87 70 07 ĂN ĐỀ (HĐXS) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 52 35 53 45 54 36 63 46 64 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 254 NGƯỜI TRƯỢT SỐ

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 2 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp XIÊN nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (2 Con Lô) VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI CHƠI
Đăng ký mua số
08/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 73 15 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 20 76 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 52 86 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 52 (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 70 96 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 71 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :97 10 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 99 43 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 60 31 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 08 88 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 07 70 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 07 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 87 01 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 20 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 99 29 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 40 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 43 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 12 (HĐXS 100%) 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 00 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 77 65 ĂN LÔ TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 66 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 76 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 77 34 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 34 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 46 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 33 74 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 74 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 64 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :14 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP

✔CẦU 5 CẶP LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY CẦU 5 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
08/09/2018 71 74;61 95;71 50;68 20;08 82 ĂN XIÊN 68 20;08 82 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/09/2018 86 45;46 65;44 48;74 14;52 33 ĂN XIÊN 52 33 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 14 96;49 44;56 49;45 78;60 47 ĂN XIÊN 60 47 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 76 05;13 24;09 56;70 25 ĂN XIÊN 70 25 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 21 32;48 24;82 45;72 62;86 65 ĂN XIÊN 48 24 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 73 06;89 71;13 46;33 38;65 09 ĂN XIÊN 33 38 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 76 85;98 96;25 04;18 93;12 05 ĂN XIÊN 12 05 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 87;64 09;67 24;41 29;92 55 ĂN XIÊN 67 24 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 02 32; 08 88; 58 88; 14 44; 56 65; ĂN XIÊN 2 08 88; 56 65 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 07 70; 32 02; 09 98; 14 44; 16 61; ĂN XIÊN 2 07 70; 09 98 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 08 88; 68 82; 17 10; 14 44; 70 17; ĂN XIÊN 2 08 88; 17 10; 70 17 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 07 27; 03 80; 07 70; 14 44; 27 87; ĂN XIÊN 2 07 27; 27 87 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 07 57; 88 82; 77 56; 14 44; 75 85; ĂN XIÊN 2 07 57; 77 56; 75 85 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 04 40; 85 82; 07 79; 49 89; 70 07; ĂN XIÊN 2 04 40; 49 89 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 07 37; 88 82; 07 70; 14 44; 70 07; ĂN XIÊN 2 07 70; 14 44 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 00 90; 99 00; 89 82; 33 13; 82 82; 24 47 ĂN XIÊN 2 00 90; 82 84 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 07 37; 89 82; 31 13; 70 07; 24 47 ĂN XIÊN 2 07 37; 70 07 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 26 62 ; 78 87 ; 09 91; 45 67; 87 63 ĂN XIÊN 2 26 62 264 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 19 89 ; 98 2O ; 34 56 ; 44 77 ; 99 81 ĂN XIÊN 2 98 20 ; 44 77 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 79 90 ; 81 64 ; 46 25 ; 37 56 ; 30 94 ĂN XIÊN 2 79 90 ; 81 64 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 23 51;04 51;78 64;38 92;11 05 ĂN XIÊN 2 04 51 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 76 08;13 09;88 35;16 42;79 65 ĂN XIÊN 2 88 35;79 65 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 60 42;35 96;62 13;46 09;68 80 ĂN XIÊN 2 68 80 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 64 09;67 24;41 29;92 55;12 87 ĂN XIÊN 2 67 24 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 3 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 3 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ XIÊN 3 CAO CẤP nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (3 CON LÔ) VIP (ngày, giá: 2.500.000 VNĐ ( 2.5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 16 82 34 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 60 13 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 90 05 32 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 02 64 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 32 58 01 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 74 43 17 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 33 78 05 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 33 (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 008 88 32 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 09 90 93 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 09 93 (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 07 19 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 103 30 31 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 31 (HĐXS 100%) 262 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 68 38 20 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 20 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 178 48 98 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 98 (HĐXS 100%) 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 88 08 38 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 08 38 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 104 40 20 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 04 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 15 51 78 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 15 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 26 62 98 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 266 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 66 71 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 46 85 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 85 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 39 76 04 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 339 04 (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 36 42 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 36 90 (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 70 46 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 76 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 76 89X2 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 49 53 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 78 24 19 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 63 24 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 24 (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 77 09 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 67 21 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 67 21 (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 53 81 69 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 29 76 52 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 47 61 87 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 87 61 (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 46 52 ĂN lô TUYỆT MẬT 77 46 (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 44 65 31 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 46 35 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 35 (HĐXS 100%) 232 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 79 02 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:10 46 89 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 235 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
02/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:02 90 63 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 09 21 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 230 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP
NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 3 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY 5 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
07/09/2018 18 75 78;71 46 51;52 45 41; 35 40 15;76 42 51 ĂN XIÊN 35 40 15;76 42 51 (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 45 64 98;41 77 49;13 46 47;16 44 49;52 77 60 ĂN XIÊN 52 77 60 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 77 03 69;54 46 89;32 76 55;18 05 96;00 51 43 ĂN XIÊN 00 51 43 (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 55 67 68;51 89 24;51 94 52;21 97 52;09 65 54 ĂN XIÊN 09 65 54 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 32 58 71;16 09 44;67 91 26;18 63 39; 09 35 77 ĂN XIÊN 32 58 71 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 92 40 27 - 65 89 23 - 48 90 14 - 30 44 76 - 71 26 35 TRƯỢT XIÊN 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 68 85 54;74 14 40;94 19 98;30 15 05;55 75 98 ĂN XIÊN 3 68 85 54 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 08 88 39; 09 94 38; 31 13 58; 70 71 49; 56 65 32 ĂN XIÊN 3 08 88 39; 56 65 32 261 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 93 39 28; 09 93 98; 31 13 78; 70 72 49; 09 43 59 ĂN XIÊN 3 09 93 98; 09 43 59 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 93 39 28; 08 28 98; 31 13 78; 70 72 49; 20 57 64 ĂN XIÊN 3 08 28 98 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 03 19 20; 89 82 42; 31 13 78; 36 56 96; 24 47 64 ĂN XIÊN 3 36 56 96; 03 19 20 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 02 48 40; 89 82 42; 31 13 78; 70 80 46; 27 82 19 ĂN XIÊN 3 02 48 40; 70 80 46 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 93 39 28; 86 29 42; 31 13 78; 70 72 49; 20 57 64 ĂN XIÊN 3 39 93 28; 20 57 64 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 14 41 48; 99 32 42; 31 13 58; 767 27 46; 24 47 64 ĂN XIÊN 3 99 32 42 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 02 64 47; 89 80 38; 33 13 28; 70 07 46; 24 34 39 ĂN XIÊN 3 70 07 46 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 07 37 24; 89 82 42; 31 13 78; 70 07 46; 24 47 64 ĂN XIÊN 2 07 37 24; 70 07 46 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 26 62 47; 78 87 74; 09 91 19; 45 67 54; 87 63 85 ĂN XIÊN 2 26 62 47 264 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 19 44 31 ; 28 82 67; 56 65 70;71 77 56; 78 87 09 ĂN XIÊN 3 19 44 31 ; 77 71 56 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 13 09 67;53 89 00;13 46 94;12 51 87;90 13 68 TRƯỢT XIÊN 3 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 03 76 89;21 04 98;16 37 83;16 01 77;63 81 99 ĂN XIÊN 3 21 04 98 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 33 65 09;13 77 04;89 46 30;01 64 84;23 54 09 ĂN XIÊN 3 89 46 30;23 54 09 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 11 58 79;73 29 65;17 89 86;09 81 85;83 46 62 ĂN XIÊN 3 83 46 62 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 33 71 06 ; 74 68 03 ; 45 67 51 ; 44 16 60 ; 09 76 34 ĂN XIÊN 3 45 67 51 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 00 47 75;85 54 04;77 35 94;67 87 74;79 98 28 ĂN XIÊN 3 85 54 04 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN XIÊN 4 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN XIÊN 4 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN XIÊN 4 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh XIÊN 4 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 4 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay XIÊN 4 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP (XIÊN 4 SỐ) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
07/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 19 76 05 22 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 19 76(HĐXS 100%) 255 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 47 64 89 34 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 36 78 09 12 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 36 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 04 56 09 ĂN TUYỆT MẬT 04 56 09 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 26 58 86 05 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 87 98 82 25 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 87 98 (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/099/2018 04 48 74 19 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 48 74 19X2 (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 08 23 32 99 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 08 32 99 (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 09 93 82 88 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 09 93X2 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 08 88 78 62 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 01 02 03 30 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 02 03 (HĐXS 100%) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 98 96 59 40 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 98 (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 49 95 37 20 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 20 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 04 40 28 84 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 04 40X2 (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 22 67 84 40 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 84 40 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 46 64 02 20 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 02 20 46 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 17 71 37 73 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 73 (HĐXS 100%) 242NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 71 23 47 86 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 23 (HĐXS 100%) 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 13 69 05 44 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 69 (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 37 04 99 52 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 54 65 79 23 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 83 92 77 13 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 83 92 13 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 05 83 46 55 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 55 (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 08 24 67 53 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC UY TÍN

DÀN 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP
NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 4 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP (ngày, giá: 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY 5 CẶP XIÊN 4 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
07/09/2018 28 78 57 17;88 28 47 46;51 97 85 78;56 09 93 70;54 02 76 50 TRƯỢT XIÊN 4 264 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 68 79 76 54;97 13 21 35;64 97 94 64;96 16 54 44;78 93 52 13 ĂN XIÊN 4 93 52 13 78 264 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 78 87 24 42; 24 19 91 09; 47 74 26 63; 15 24 87 91; 04 90 43 36 ĂN XIÊN 4 04 90 43 36 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 34 98 71 24;83 62 65 25;28 59 69 62;65 64 38 51;14 43 99 75 ĂN XIÊN 4 14 43 99 75 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 77 34 05 98;12 71 65 47;13 05 89 99;24 52 35 53;12 09 46 77 ĂN XIÊN 4 12 71 65 47 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 83 42 09 55;26 28 04 33;67 08 26 85;23 64 99 66;21 58 81 67 ĂN XIÊN 4 23 64 99 66 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 78 18 72 71;80 59 06 58;97 10 85 79;29 10 88 09;60 80 12 92 TRƯỢT XIÊN 4 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 56 65 08 88; 13 45 09 82; 17 24 56 10; 93 93 38 59; 70 37 81 28; ĂN XIÊN 4 56 65 08 88 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 09 93 98 60; 63 85 09 82; 17 24 56 10; 93 98 38 39; 70 17 87 88; ĂN XIÊN 4 09 93 98 60; 93 98 38 39 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 08 34 43 88; 68 27 77 82; 17 24 56 10; 14 14 65 44; 70 17 87 88; ĂN XIÊN 4 08 43 34 88; 70 17 87 88 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 07 19 31 27; 03 48 46 80; 07 46 24 70; 14 13 31 44; 27 55 33 87; ĂN XIÊN 4 07 19 31 27 201 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 07 79 05 57; 88 68 88 82; 77 66 78 56; 14 85 57 44; 75 57 49 85; ĂN XIÊN 4 75 57 49 85 200 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 04 11 57 40; 85 57 59 82; 07 98 89 79; 49 57 77 89; 70 40 0E 07; ĂN XIÊN 4 04 11 57 40; 49 46 79 05 89 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 07 56 99 37; 88 79 96 82; 07 67 89 70; 14 58 90 44; 70 57 78 07; ĂN XIÊN 4 07 67 89 70; 200 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 00 58 87 90; 99 44 78 00; 89 56 87 82; 33 24 45 13; 82 02 20 84; ĂN XIÊN 4 00 58 87 90; 82 02 20 84 197 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 07 55 13 37; 89 79 07 82; 31 25 56 13; 44 70 07 45; 45 67 24 47 ĂN XIÊN 4 44 70 07 45 195 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 78 87 24 42; 24 19 91 09; 47 74 26 63; 15 24 87 91; 06 60 43 34 ĂN XIÊN 4 15 24 87 91 190 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 08 80 97 79; 24 42 76 67;10 08 51 53; 53 87 68 90; 67 76 86 43 TRƯỢT XIÊN 4 180 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/08/2018 23 32 77 35 ; 56 65 09 90 ; 11 51 31 34; 23 77 11 31; 85 58 37 21; ĂN XIÊN 4 23 77 11 31 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 36 72 89 18;67 28 19 78;27 28 19 88;92 33 90 67;06 73 49 86 TRƯỢT XIÊN 4 197 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
19/08/2018 77 34 05 98;21 71 65 46;13 05 89 99;24 52 35 53;12 09 46 77 ĂN XIÊN 4 21 71 65 46 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 33 79 92 36;67 45 19 59;87 21 98 35;27 81 05 36;40 14 71 65 ĂN XIÊN 4 33 79 92 36;40 14 71 65 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 78 18 72 71;80 59 06 58;97 10 85 79;29 10 88 09;60 80 12 92; ĂN XIÊN 4 60 80 12 92 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 36 32 98 05;61 80 93 09;85 87 12 28;65 64 51 72;23 00 67 91 TRƯỢT XIÊN 4 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 83 42 09 55;26 28 04 33;67 08 26 85;23 64 99 66;21 58 81 67 ĂN XIÊN 4 ; 67 08 26 85 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn lô miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con lô nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn lô 6 số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn lô 6 số đẹp nhất trong ngày.

Cầu LÔ 6 SỐ CAO CẤP (6 con LÔ) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ (36 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 6 con lô sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
07/09/2018 27 72 15 51 68 86 ĂN LÔ 15 51 68 86(HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 05 50 34 43 17 71 ĂN LÔ 05X2 34 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 07 70 25 52 53 35 ĂN LÔ 07 70 25 52 35X2 53 (HĐXS 100%) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 14 41 17 71 09 90 ĂN LÔ 14 71X2 09 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 26 62 08 80 86 68 ĂN LÔ 26 08X2 86 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 46 64 09 90 56 65 ĂN LÔ 64 56 65 (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 04 40 25 52 18 81 ĂN LÔ 40 52 (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 39 93 19 91 ĂN LÔ 39 91X2 (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 07 70 09 90 ĂN LÔ 07 09 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 08 88 78 62 57 88 ĂN LÔ 08 88 62 78 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 01 02 03 30 44 39 ĂN LÔ 01 02 03 (HĐXS 100%) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 98 07 70 96 59 40 ĂN LÔ 07 70 98 (HĐXS 100%) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 94 79 49 95 37 20 ĂN LÔ 94 79 20 (HĐXS 100%) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 28 73 04 40 28 84 ĂN LÔ 04 40X2 (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 22 67 84 40 85 47 ĂN LÔ 84 40 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 37 04 40 26 62 87 ĂN LÔ 37 40 87X2 280 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 08 80 36 63 13 31 ĂN LÔ 08 36 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
21/08/2018 13 31 71 05 50 98 ĂN LÔ 31 71X2 98 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 86 68 58 85 67 76 ĂN LÔ 78 87X2 76 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 38 83 15 51 04 40 ĂN LÔ 38 83 51 04 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 74 79 09 90 29 92 ĂN LÔ 79 09 90 92 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 26 62 01 10 38 83 ĂN LÔ 62X2 01 38 83 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 67 76 24 42 57 75 ĂN LÔ 67x2 76 24 57 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 49 94 26 62 09 90 ĂN LÔ 49x2 26 62 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIPđẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đầu đuôi đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VÍP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
07/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 88 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 19 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 0 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 7 271 NGƯỜI TRÚNG SỐ
28/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 TRƯỢT 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
27/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 1 275 NGƯỜI TRÚNG SỐ
25/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 5 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
23/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 5 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
22/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 271 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
21/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 7 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRƯỢT 183 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

Kết quả xổ số